Alissa Marchenko jest absolwentką Wydziału Rzeźby Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie. Obecnie mieszka i tworzy w Mediolanie. Polem badawczym artystki są jej stany wewnętrzne, doświadczenia duchowe i wspomnienia, całokształt których, jak uważa, determinuje jej tożsamość. Skupia swoje działania artystyczne wokół współczesnej rzeźby, tworząc performatywne multidyscyplinarne instalacje. Liście, trawa i kwiaty są dla mnie metaforą do zdarzeń i doświadczeń życiowych: przemijają i już nigdy nie powracają, pozostając tylko w pamięci.