Marta Koguc jest absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy obiekty ceramiczne „Przez dotyk” pod wpływem zainteresowania zjawiskiem sztuki haptycznej. Ceramiczne formy o obłych kształtach z natury swojej budzą chęć dotykania, a ich niewielki, mieszczący się w dłoni rozmiar zachęca do bezpośredniej interakcji z przedmiotem. Dodatkowo, w przeciwieństwie do powszechnie przyjętej w dziedzinie ceramiki zasady, nie są puste w środku, a pełne. W związku z tym zaskakują swoim ciężarem, który sprawia, że prace są bardziej materialne i cielesne.