OPCJE BILETÓW:

 
BILET 2 DNIOWY  – 399 PLN
BILET JEDNODNIOWY – 222 PLN 
BILET NA SAME KONCERTY – 159 PLN
 

NOCLEG NA PUSTYNI 

200 PLN – pole namiotowe / własny namiot 

GLAMPING:

2 OSOBOWY – 1600 PLN 

4 OSOBOWY – 2000 PLN

TRANSPORT NA PUSTYNIE:

AUTOKAR NA PUSTYNIE Z KRAKOWA, KATOWIC, WARSZAWY, WROCŁAWIA / W DWIE STRONY 

BARDZO OGRANIOCZNA ILOŚĆ MIEJC PARKINGOWYCH, DLATEGO ZACHĘCAMY DO WYGODNEJ PODRÓŻY AUTOKAREM.

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO:

 •  
NA PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ 
 • znajduje się  pole namiotowe,
 • różnorodna strefa gastro z namiotami, siedziskami,
 • sanitariaty (odpowiednia ilość WC, prysznicy oraz umywalek)
 • jest dostęp do prądu i ujęcie wodny pitnej
 • inne strefy z przykryciami i siedziskami
 • punkt informacyjny, medyczny

Bilety wstępu na WYSTAWĘ SZTUKI / PRAWO PUSTYNI dostępne są na STRONIE WWW.ALICJAKLIMEK.COM #eventim

 

AUTOKARY : 

KRAKÓW – PUSTYNIA BŁĘDOWSKA – odjazd 8.07.23 godz. 13:00

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA – KRAKÓW – odjazd 9.07.23 godz. 23:00 

KATOWICE – PUSTYNIA BŁĘDOWSKA – odjazd  8.07.23 godz. 13:00

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA – KATOWICE – odjazd 9.07.23 godz. 23:00

WARSZAWA – PUSTYNIA BŁĘDOWSKA – odjazd 8.07.23 godz. 10:00

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA – WARSZAWA – odjazd 9.07.23 godz. 23:00 

WROCŁAW – PUSTYNIA BŁĘDOWSKA – odjazd 8.07.23 godz. 10:00

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA – WROCŁAW- odjazd 9.07.23 godz. 23:00 

GLAMPING

CO WYNAJMUJESZ?

 • Namioty bawełniane w kształcie dzwonka
 • Namioty można rezerwować w opcji 2 lub 4 osobowej
 • Namioty wykonane są z grubego naturalnego bawełnianego / są nieprzemakalne. Do drzwi wejściowych jest zamykana kłódk
 • W cenie wynajmu namiotu znajduje się namiot z wyposażeniem: łóżka ( 2 lub 4 łóżka w namiocie wg opcji jaką wybierzesz), pościel, poduszki, kołdry, stolik, krzesło, turystyczna lampa ledowa, wieszak na ubrania, dywan.
 • Glamping znajdować się będzie na polu namiotowym w wydzielonej część, zostanie dodatkowo oświetlony w bliskiej odległości od sanitariatów

Mamy 2 rodzaje namiotów:

Namiot glampingowy z wyposażeniem dla 2 osób – koszt 1000 zł brutto 

Namiot glampingowy z wyposażeniem dla 4 osób – koszt 2000 zł brutto 

* osoba rezerwująca ponosi całkowity koszt oraz sama dobiera współlokatorów i się z nimi rozlicza.

 • Wybierz rodzaj namiotu 2 lub 4 osobowy
 • Zarezerwuj namiot wpłacając pełną kwotę 
 • W razie pytań napisz na: alicjaklimekart@gmail.com
 • Pole namiotowe jest dla osób, które wykupiły bilet wstępu na WYSTAWĘ SZTUKI 

ZASADY UCZESTNICTWA W PRAWIE PUSTYNI

– Teren WYSTAWY SZTUKI stanowi wyznaczony teren na Pustyni Błędowskiej (wjazd od Róży Wiatrów), gdzie będą odbywały się wydarzenia artystyczne.

– Wszelkie szczegóły dotyczące WYSTAWY SZTUKI, takie jak program, sylwetki prelegentów, opisy poszczególnych wystąpień, dostępne są na Stronie WYSTAWY SZTUKI. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie WYSTAWY SZTUKI z uwagi na  okoliczności od niego niezależne. Wszelkie zmiany będą komunikowane na stronie

– Organizatorowi przysługuje prawo do zapewnienia nieodpłatnego udziału w WYSTAWIE SZTUKI wybranym przez siebie osobom, w szczególności sponsorom, prelegentom, przedstawicielom mediów, osobom zaangażowanym w organizację WYSTAWY SZTUKI.

– Prawo wstępu na Teren WYSTAWY SZTUKI ma osoba posiadająca przy sobie dokument potwierdzający tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na teren WYSTAWY SZTUKI wymieni na identyfikator zakładany na nadgarstek (zwany dalej „Identyfikatorem”)

– Uczestnikiem WYSTAWY SZTUKI może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia. Małoletni do 15 roku życia może być uczestnikiem WYSTAWY SZTUKI wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność.

– Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny.

– Wzór Identyfikatora ustala Organizator.

– Uczestnik WYSTAWY SZTUKI ma obowiązek założyć Identyfikator na nadgarstek przed wejściem na teren WYSTAWY SZTUKI. Każdorazowe powtórne wejście na Teren wystawy przysługuje tylko Uczestnikom z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.

– Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Uczestnik obowiązany jest dbać o Identyfikator. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik WYSTAWY SZTUKI

– Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania WYSTAWY SZTUKI bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną WYSTAWĘ SZTUKI

– Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie WYSTAWY SZTUKI pod względem artystycznym, czasowym, bez rekompensaty dla posiadacza Biletu

– Koszty dojazdu do miejsca odbywania się WYSTAWY SZTUKI, koszty zakwaterowania i inne koszty związane z udziałem w WYSTAWIE                    SZTUKI pokrywa Uczestnik. Bilety na autokar, który bezpośrednio przywozi uczestników na Pustynie Błędowską z większych miast, oraz              bilety na pole namiotowe i strefę glampingu można zakupić na na stronie WYSTAWY SZTUKI. Organizator w pełni            koordynuje strefę parkingu, transportu i noclegu, też kontaktuje Uczestników z pobliskimi hotelami.

 

BILETY:

 1. Bilety na Wystawę Sztuki są sprzedawane za pośrednictwem serwisów internetowych  EVENTIM.PL  Sprzedaż może nastąpić wyłącznie po cenie oznaczonej na Bilecie. Do ceny nadrukowanej na bilecie może być doliczana opłata serwisowa zależnie od opłat obowiązujących w  kanałach sprzedaży biletów.
 2. W przypadku, gdy Uczestnikiem WYSTAWY SZTUKI jest małoletni w wieku poniżej 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. 
 3. Nabywca Biletu przyjmuje do wiadomości, że Bilet uprawnia go do uczestnictwa w wielu punktach programu WYSTAWY SZTUKI. 
 4. Zwrot lub zamiana biletów możliwy jest tylko w wypadku odwołania WYSTAWY SZTUKI, znaczącej zmiany miejsca WYSTAWY SZTUKI lub terminu odbycia się WYSTAWY SZTUKI.
 5. Posiadanie Biletu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uiszczania ceny za towary i usługi nabywane w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na Terenie WYSTAWY SZTUKI.
 6. Osoby Małoletnie do 3 – go roku życia są uprawnione do wejścia na WYSTAWĘ SZTUKI bez Biletu, wyłącznie pod warunkiem wstępu na Teren WYSTAWY SZTUKI w towarzystwie i pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego posiadającego ważny Bilet.
 7. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
 8. Psy są wprowadzane na Teren WYSTAWY SZTUKI wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Posiadacz psa jest  zobowiązany do samodzielnego usuwania psich odchodów do pojemników na śmieci. Uchybienie obowiązkom określonym w zdaniach poprzedzających może uzasadniać usunięcie uczestnika z Terenu WYSTAWY SZTUKI 
 9. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video. Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć aparatami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania festiwalu. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia (akredytacje).
 10. Uczestnicy WYSTAWY SZTUKI zobowiązani są zachowywać się w sposób kulturalny, niezakłócający przebiegu WYSTAWY SZTUKI, porządku publicznego, nienarażający innych Uczestników na niebezpieczeństwo, nie naruszający dóbr osobistych innych Uczestników, nie wpływający negatywnie na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzający lub mogący wyrządzić szkodę Organizatorowi lub innym Uczestnikom.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika zostawione, zagubione lub skradzione podczas WYSTAWY SZTUKI. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w miejscu organizacji WYSTAWY SZTUKI

Ponadto, na Terenie WYSTAWY SZTUKI zabronione jest: 

1. niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia terenu, dekoracji oraz wszelkiego mienia należącego do innych uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usług na terenie WYSTAWY SZTUKI

2.wnoszenie instrumentów muzycznych lub innych urządzeń mogących zagłuszyć WYSTAWĘ SZTUKI lub sprawny jej przebieg;

3. wnoszenie transparentów, plakatów, emblematów lub innych materiałów nie związanych z Imprezą;

4. wnoszenie kamer lub innego sprzętu nagrywającego audio – video;

5. Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu WYSTAWY SZTUKI zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie WYSTAWY SZTUKI może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik WYSTAWY SZTUKI wyraża zgodę z momentem wejścia na teren WYSTAWY SZTUKI

6. Organizator uprzedza, że WYSTAWA SZTUKI będzie filmowana, fotografowana, transmitowania i nagrywana na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody techniczne.

7. Wszelkie prawa do nazwy i logo WYSTAWY SZTUKI są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące WYSTAWY SZTUKI będą sprzedawane wyłącznie na Terenie WYSTAWY SZTUKI lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

8. Status sponsora WYSTAWY SZTUKI przyznaje wyłącznie Organizator.

9. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszych zasad.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.

11.Organizator poucza niniejszym Uczestników, że materiały udostępniane Uczestnikom w związku z udziałem w WYSTAWIE SZTUKI jak również treści prezentowane podczas WYSTAWIE SZTUKI mogą być objęte ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a ich dalsze rozpowszechnianie może stanowić naruszenie praw podmiotów uprawnionych dające podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

12.Organizator wyraża zgodę na rozpowszechnianie krótkich relacji, stories, w celu rozreklamowania wydarzenia w mediach społecznościowych.

BEZPIECZEŃSTWO:

    1. Do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w WYSTAWIE SZTUKI, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren WYSTAWY SZTUKI, są wyznaczone Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, którzy posiadają stosowny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu zawierający: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy

2. Uczestnicy WYSTAWY SZTUKI oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie WYSTAWY SZTUKI zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na WYSTAWIE SZTUKI, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a także stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:

 1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp., w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
 4. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, w szczególności w przypadku brak Identyfikatora lub posiadania Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na ręce,
 5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
 6. stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych lub obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 628), g. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 7. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w ręczne wykrywacze metalu, wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń oraz w inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 8. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na WYSTAWIE SZTUKI członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez: sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie – Identyfikator oraz przez porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 9. Zabrania się wnoszenia na WYSTAWĘ SZTUKI i posiadania przez Uczestników WYSTAWY SZTUKI w jej trakcie materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 10. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na WYSTAWIE SZTUKI jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 11. Osobom, którym odmówiono wstępu na WYSTAWĘ SZTUKI lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z Terenu WYSTAWY SZTUKI, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 12. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe m. in. poprzez zagwarantowanie znajomości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez pracowników obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, jak również poprzez zagwarantowanie przeszkolenia Służb Porządkowych w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 13. Uczestnik WYSTAWY SZTUKI nie jest uprawniony do wstępu na sceny, do pomieszczeń Służb Porządkowych.
 14. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren WYSTAWY SZTUKI nie przysługuje osobom:

  a.wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,

  b.wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie przepisów art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

  c.osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,

  d.znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw),

  e.posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

  f.zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

  g.których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

  h.posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp., z wyłączeniem Uczestników WYSTAWY SZTUKI wchodzących na Teren WYSTAWY SZTUKI z dzieckiem, jeżeli wnoszone przez nich pojemniki lub puszki itp. służą i są niezbędne do podania dziecku posiłku, a także paczki lub pakunki trwale zamknięte, i. posiadającym jakąkolwiek żywność z wyłączeniem Uczestników WYSTAWY SZTUKI wchodzących na Teren WYSTAWY SZTUKI z dzieckiem, jeśli wnoszona przez nich żywność jest niezbędna do podania dziecku posiłku,

  I. inne przedmioty niebezpieczne

  j.nie posiadającym dokumentu tożsamości,

  k.posiadającym selfie sticks (rodzaj ręcznego statywu, monopodu, pomagającego w wykonywaniu zdjęć typu selfie) lub innego rodzaju statyw,

  l.posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu,

  m.nie posiadającym Identyfikatora, w tym które nie wymieniły Biletu na Identyfikator lub którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.

  – Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora lub Współorganizatora, na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem lub Współorganizatorem, a nadto działalności promocyjnej, reklamowej. Zabronione jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

ORGANIZATOR: PRAWO PUSTYNI ALICJA KLIMEK