Jesus 80 x 150 oil on canvas 2022 2222 €

Połączenie/Connection 110 x 120 olej na płótnie 2016

Pokłon/Bow 60 x 70 technika mieszana 2017

Okular/Ocular 65 x 55 technika mieszana 2017

Namioty/Tents 25 x 50 olej na płótnie 2016

Most III/Bridge III 60 x 70 olej na płótnie 2016

Żagle/Sails 60 x 60 olej na płótnie 2016

Zabawa/Fun 130 x 155 technika mieszana 2016

Wulkan/Volcano 20 x 30 oil on canvas 2020

Wnętrze/Interior 20 x 30 olej na płótnie 2018

Pranie/Wash 140 x 150 mixed technique 2015

Upadły namiot/Fallen tent 70 x 90 technika mieszana 2017

Upadły namiot/Fallen tent 13 x 18 olej na płótnie 2018

Zwierz/Types 20 x 20 oil on canvas 2015

Język/Tongue 100 x 130 oil on canvas 2015

Środek/Center 15 x 15 olej na płótnie 2018

Ślady/Traces 80 x 100 olej na płótnie 2016

Sianie/Spreading 90 x 120 technika mieszana 2017

Sen/Dream 70 x 100 technika mieszana 2016

Pustynia/Desert 130 x 160 technika mieszana 2016

Próg/Threshold 50 x 80 technika mieszana 2017

Półki/Shelfs 110 x 120 olej na płótnie 2016

Pomiędzy/Beetwen 70 x 100 technika mieszana 2016

Łódka/Boat 30 x 60 technika mieszana 2016

Liny/Ropes 55 x 60 olej na płótnie 2016

Skóry/Leathers 120 x 155 oil on canvas 2015

Las/Forest 20 x 30 olej na płótnie 2016

Pejzaż/Landscape 18 x 24 oil on canvas 2015

Kamień/Stone 80 x 80 olej na płótnie 2016

W kącie/In the corner 130 x 155 oil on canvas 2015

Dziura/Hole 110 x 120 oil on canvas 2015

Góra II/Mountain II 13 x 13 olej na płótnie 2018

Góra/Mountain 25 x 45 technika mieszana 2018

Głębia/Depth 18 x 40 olej na płótnie 2018

Wichura/Gale 60 x 80 mixed technique 2015

Ogień/Fire 60 x 70 mixed technique 2015

Dzieci/Children 55 x 60 olej na płótnie 2017

Droga/Way 80 x 130 olej na płótnie 2016

Podwójny/Double 125 x 130 mixed techinque 2015

Dom/Home 25 x 40 oil on canvas 2020

Czarna dziura/Black hole 30 x 45 cm olej na płótnie 2018

Przemyśl/Consider 100 x 140 cm mixed technique 2015

Przebłysk/Clearence 40 x 40 mixed technique 2015

Cień/Shadow 60 x 90 technika mieszana 2016

Cień/Shadow 60 x 90 technika mieszana 2016

Most II/Bridge II 60 x 80 mixed technique 2015

Most/Bridge 60 x 60 mixed technique 2015

Maska/Mask 70×110 technika mieszana 2017

Błękit/Blue 18 x 18 cm, technika mieszana, 2018

Jaskinia/Cave 80 x 90 olej na płótnie 2016

Korytarze/Aisles 20 x 30 olej na płótnie 2017