Artyści Rewolucjoniści potrzebują Pustyni, Ci którzy nieustannie działają w imię dobra ludzi na ziemi, też samej ziemi. Tego najbardziej potrzebujemy teraz, aby świat stał się lepszym i bezpiecznym miejscem i w tym pomaga nam Pustynia, to dlatego nas połączyła.

WYSTAWA SZTUKI / special event experience
unikatowa, nieoceniona kontemplacja sztuki na Pustyni Błędowskiej, oprowadzenie po wystawie wraz z dopełnieniem wrażeń poprzez muzykę/ koncerty, warsztaty, sesje oddechowe, spotkanie ze specjalnymi gościmi, rozmowy o Człowieku na Pustyni, przeżycie. Poczęstunek na ogniu, wewnętrzne wędrówki.
Zapraszamy na kultowe, trwałe Prawo Pustyni, po doświadczenie połączenia Człowieka i jego wnętrza ze sztuką, naturą.
dla spragnionych głębokiego kontaktu ze swoim wnętrzem, wrażliwością, sztuką, naturą, dla odważnych, wrażliwych, rewolucyjnych serc. blisko prawdy.

Stojąc tu z nami dotykasz serca, aby Powracać do swojego Wnętrza, aby definiować na Nowo Człowieczeństwo, dla Siebie i dla wszystkich, poprzez swoje oczyszczone, ukochane, autentyczne, wrażliwe Wnętrze masz największy wpływ na to co na Zewnątrz. Będąc tutaj zasilasz nie tylko ideę, ale realnie wpływasz na zmiany w świecie.

W tych prze dziwnych czasach łączymy się na Pustyniach świata, startujemy na Pustyni Błędowskiej 8-9.07.2023. Artyści Rewolucjoniści staną się głosem Pustyni.

więcej już niebawem.

Bądź !

#luksustonatura

SZTUKA/MALARSTWO/

RZEŹBA/WARSZTATY/

ROZMOWY/KONCERTY –

CZŁOWIEK.

NATURA 

#LUKSUSTONATURA

SŁOWO OD ORGANIZATORÓW / DLACZEGO ALICJA KLIMEK TO ROBI?

Gdyby tak powiedziała do każdego na osobności, jak ważne i fundamentalne są to rzeczy, bez których trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie ludzkości.. bez Prawa Pustyni. Przede wszystkim to jest kod życia. Alicja Klimek tworzy archetyp znaczeniowy Pustyni. Tak jakby nakładała na nią, a może wydobywała nowe kody prawdy. Prawo Dżungli jest, teraz Prawo Pustyni. Gdzie w tym świecie, w którym człowiek został porzucony na manowce, skreślony, skrytykowany, że tak zaczęliśmy się odczłowieczać, że to najwyższy czas aby stworzyć nową definicję człowieka, pokazać jaki mamy wpływ na świat, jeśli zaczynamy od swojego wnętrza. Że trzeba przywrócić godność, szacunek, kontakt ze zmysłami, z ciałem, z emocjami, z Człowieczeństwem. No i powrót do natury #luksustonatura.

Pustynia wspiera człowieka.

Jak ważne jest bycie blisko ze swoim Wewnętrznym Dzieckiem. Jak wiele pomieszania wynika z rozdzielenia się z samym sobą. Serca potrzeba. Jak wrażliwość ma teraz wypływać na światło i działać dla ogólnego stanu zdrowia ludzkości. Za dużo sztuczności, więcej autentyczności. I w tych wszystkich praktykach, więcej zwykłego ludzkiego życia. Żyjemy. Żyjmy, zamiast wciąż oddawać swoje życie w czyjeś ręce. Człowiek to życie. Życie to czucie.

Alicja Klimek 

artystka, malarka, absolwentka ASP w Krakowie, twórczyni Prawa Pustyni. Człowiek Powracający do Wnętrza poprzez Pustynię, Kobieta, Matka. więcej

“Kiedy ktoś lub coś próbuję upchać mnie w ramy, rozpływam się na kolejne płótna”

0tygodni0dni0godzin(y)0minut(y)0sekund(y)