PRAWO PUSTYNI

    7-9.07.2023 Pustynia Błędowska

Artyści Rewolucjoniści potrzebują Pustyni, Ci którzy nieustannie działają w imię dobra ludzi na ziemi, też samej ziemi. Tego najbardziej potrzebujemy teraz, aby świat stał się lepszym i bezpiecznym miejscem i w tym pomaga nam Pustynia, to dlatego nas połączyła.

Stojąc tu z nami dotykasz serca, aby Powracać do swojego Wnętrza, aby definiować na Nowo Człowieczeństwo, dla Siebie i dla wszystkich, poprzez swoje oczyszczone, ukochane, autentyczne, wrażliwe Wnętrze masz największy wpływ na to co na Zewnątrz. Będąc tutaj zasilasz nie tylko ideę, ale realnie wpływasz na zmiany w świecie.

W tych prze dziwnych czasach łączymy się na Pustyniach świata, startujemy na Pustyni Błędowskiej 7-9.07.2023. Artyści Rewolucjoniści staną się głosem Pustyni.

więcej już niebawem.

Bądź !

#luksustonatura

SZTUKA/MALARSTWO/

RZEŹBA/MUZYKA/KINO/SŁOWO –

CZŁOWIEK.

NATURA #LUKSUSTONATURA

SŁOWO Z WNĘTRZA

– Jakim Prawem wzywasz mnie, abym tworzył nową definicję Człowieka, który poprzez swoje oczyszczone, ukochane, autentyczne, wrażliwe Wnętrze ma największy wpływ na to co na Zewnątrz? Jakim Prawem nieustannie mnie wspierasz, rozbierasz mnie do nagiej prawdy, do wolności, abym zostawił ślad pozytywnych fundamentalnych zmian i rozpalał ogień mojego życia z tym głębokim, rdzeniowym sensem?!   

– PRAWEM PUSTYNI. 

#pustyniawzywa

* w PRAWIE PUSTYNI nie ma miejsca na środki odurzające, na alko i narko. Pustynia jest najlepszym tripem poprzez Powrót do Wnętrza

Jeśli jesteś osobą, która chcę współtworzyć Prawo Pustyni, tworzyć  The Best Desert Team in the world. Zapraszamy tu: