Wrażliwi Rewolucjoniści potrzebują Pustyni, Ci co działają w imię dobra ludzi na ziemi, też samej ziemi. Tego najbardziej potrzebujemy teraz, aby świat stał się lepszym i bezpiecznym miejscem i w tym pomaga nam Pustynia, to dlatego nas połączyła.

Nowa definicja Człowieka i kod Życia właśnie na Pustyni, świeżość i trwałość zarazem, rewolucja, która buduje! 

Alicja Klimek obecnie maluje obrazy oraz tworzy długofalowe, trwałe Prawo Pustyni, które jako marka rozprzestrzenia się na Pustynie świata w formie artystycznych wydarzeń, które łączą ludzi budującej rewolucji w definiowaniu na nowo Człowieczeństwa.

PRAWO PUSTYNI jako cykliczne wydarzenie. Startujemy na Pustyni Błędowskiej 8.07.2023. Łączymy się, w tych prze dziwnych czasach, aby stać się głosem Pustyni.

#luksustonatura

Gorąco zapraszamy! Szczegóły tutaj:

NOWE OBRAZY

Wszystkie prace i teksty należą do Alicji Klimek  i podlegają prawom autorskim, wszelkie kopiowanie i umieszczanie bez jej zgody jest nie zgodne z prawem