ZEWNĄTRZ

Jedyna taka wystawa w Europie, unikalna kontemplacja sztuki na Pustyni Błędowskiej, spotkanie z Artystami, specjalne oprowadzenie po wystawie wraz z dopełnieniem wrażeń poprzez muzykę/ koncerty, warsztaty, sesje oddechowe, spotkania ze specjalnymi gośćmi, rozmowy o Człowieku na Pustyni, przeżycie. Poczęstunek na ogniu, wewnętrzne wędrówki.
Zapraszamy na kultowe, trwałe Prawo Pustyni,

Dla spragnionych głębokiego kontaktu ze swoim wnętrzem, wrażliwością, sztuką, naturą, dla odważnych, wrażliwych, rewolucyjnych serc, blisko prawdy.

Stojąc tu z nami dotykasz serca, aby Powracać do swojego Wnętrza, aby definiować na Nowo Człowieczeństwo, dla Siebie i dla wszystkich, poprzez swoje oczyszczone, ukochane, autentyczne, wrażliwe Wnętrze masz największy wpływ na to co na Zewnątrz. Będąc tutaj zasilasz nie tylko ideę, ale realnie wpływasz na zmiany w świecie.

W tych prze dziwnych czasach łączymy się na Pustyniach świata, startujemy na Pustyni Błędowskiej 8-9.07.2023. Artyści Rewolucjoniści staną się głosem Pustyni

Prawo Pustyni w największym skrócie, to marka/projekt, która zrzesza Artystów budujących rewolucji w imię globalnych zmian na lepsze, w definiowaniu na Nowo Człowieczeństwa. Pustynia niezmiennie tłem dla Człowieka w tworzeniu najprawdziwszych ludzkich tożsamości.

Tworzymy podstawy pod międzynarodową sieć uzdrawiającego ekosystemu Pustyń Świata według Prawa Pustyni (globalna odpowiedzialność za stan naszej Planety).

Zależy nam, aby Prawo Pustyni wyrosło na trwałych fundamentach i z głębokimi wartościami ruszyło dalej, na Pustynie świata, aby uwierzyć na nowo w Człowieka, w jego możliwości, które rodzą się we wnętrzu każdej ukochanej, uhonorowanej jednostki. Poprzez wnętrze mamy największy wpływ na to co na zewnątrz.

Sztuka idzie w stronę natury, Człowiek idzie w stronę natury, tak też wychodząc z wirtualnego świata.

Jest to ruch ku nowemu, dla odważnych, dla spragnionych lepszego świata.

Zrzeszamy marki, artystów, projekty, fundację, które w swoim rdzeniu mają rewolucję, wrażliwość, Człowieczeństwo, luksus, piękno i prawdę, realne działanie w imię globalnych zmian na lepsze.
I tak bardziej osobiście, Prawo Pustyni ma na celu pogłębiać zdrową relację z samym sobą. Marzę o świecie, gdzie każdy Człowiek dba o swoje Wnętrze, o swoją psychikę, wybiera życie. Ta idea zrodziła się na fundamencie mojej własnej historii, kiedy codziennie niezmiennie zaczęłam podejmować inną decyzję niż tą, którą podjął mój ojciec rezygnując z życia, codziennie niezmiennie wybieram by żyć. Choć też zmagałam się z depresją.
Honorujemy wrażliwość. Chcę, aby artyści, tak wrażliwi, zaczęli czerpać moc ze swojej wrażliwości.
W tych przedziwnych czasach łączymy się, jako ludzie budujących rewolucji.

Prawo Pustyni to kod życia. Po prostu. Żyjmy.

Artyści Rewolucjoniści potrzebują Pustyni, Ci którzy nieustannie działają w imię dobra ludzi na ziemi, też samej ziemi. Tego najbardziej potrzebujemy teraz, aby świat stał się lepszym i bezpiecznym miejscem i w tym pomaga nam Pustynia, to dlatego nas połączyła.

Bądź!

#luksustonatura

SZTUKA/MALARSTWO/RZEŹBA/KONCERTY/KINO/PERFORMANCE/SŁOWO- CZŁOWIEK #luksustonatura

Jest to wydarzenie o wymiarze ekologicznym, które w swojej głównej idei zakłada Powrót Człowieka do Natury #luksustonatura

I jeszcze głębiej, jest o Człowieku, który Powraca do swojego Wnętrza, bo

im lepiej jest nam w sobie tym więcej mamy do dania światu. Pustynia wspiera w Powrotach. Sztuka idzie w stronę natury. SZTUKA / EKOLOGIA / PSYCHOLOGIA, aby honorować ludzką wrażliwość i wpływać pozytywnie na Wnętrze Człowieka. Więcej offline, mniej retuszu. Natura.

Chcemy zaprosić do współpracy czołowych artystów polskiej sceny muzycznej, a także artystów z innych branży, którzy staną się głosem Pustyni, obdarowując ludzi niezapomnianym doświadczeniem poprzez delektowanie się tym wszystkim co Pustynia dla nas ma.

Pustynia jest idealnym tłem dla Człowieka, to tutaj Człowiek powraca do Wnętrza po ukojenie i głęboki sens, po moc do dalszych działań dla dobra ludzi i planety. Tworzenie tożsamości, czyli Powrót wiary w Człowieka, kod życia dla budujących rewolucji.

Prawo Pustyni jako marka tworzy cykliczne wydarzenia na Pustyniach świata, gdzie spotyka się Sztuka z Rewolucją. Największe marki, które u swojego rdzenia mają świadome globalne działania na lepsze. Artyści Rewolucjoniści / malarstwo, rzeźba, koncerty, kino, słowo / którzy stają się głosem Pustyni, która jest pamięcią o życiu, o człowieku. Pustynia niezmiennie tłem dla człowieka.

WYSTAWA SZTUKI +special art experience
SZTUKA/MALARSTWO/RZEŹBA/KONCERTY/KINO/SŁOWO – CZŁOWIEK #luksustonatura
Galerie sztuki, fundacje, artyści, autorzy, mówcy i liderzy naszych czasów.

Jest to wydarzenie o wymiarze ekologicznym, które w swojej głównej idei zakłada Powrót Człowieka do Natury #luksustonatura
I jeszcze głębiej, jest o Człowieku, który Powraca do swojego Wnętrza, bo im lepiej jest nam w sobie tym więcej mamy do dania światu. Pustynia wspiera w Powrotach. Sztuka idzie w stronę natury. SZTUKA / EKOLOGIA / PSYCHOLOGIA, aby honorować ludzką wrażliwość i wpływać pozytywnie na Wnętrze Człowieka. Więcej offline, mniej retuszu. Natura.

Wydarzenia artystyczne stworzone na te prze dziwne czasy, aby łączyć w jednej przestrzeni artystów, ludzi budujących rewolucji, którzy pragną wprowadzać pozytywne, realne i pełne znaczenia zmiany w świecie, aby Ci Rewolucjoniści mieli czas i przestrzeń na wdech, na ukojenie, na wsparcie, które przynosi sama Pustynia. Stajemy się głosem Pustyni, aby to ona działała najmocniej, konstruując najprawdziwsze ludzkie tożsamości. Spotykamy się na Pustyni Błędowskiej oraz na innych pustyniach świata, aby prezentować sztukę prawdy, głos prawdy, jej muzykę, aby definiować na nowo Człowieka, bo to sama Pustynia jest najlepszym dla Człowieka tłem. To czas, aby Sztuka i Człowiek razem udali się ku naturze #luksustonatura

W jednej przestrzeni spotkamy Galerie Sztuki, Artystów Malarzy, Rzeźbiarzy, Artystów Muzyków, Mówców, Liderów naszych czasów, Ekologów, Autorów, Aktorów, Dziennikarzy, Ekspertów, aby stać się głosem pustyni i nieść zmianę, ładować się na dalsze podboje. Każde nasze spotkanie jest manifestem. Prawo Pustyni to także przestrzeń online, insta, strona www, podcasty, rozmowy, spotkania, dzieła sztuki. Patrzymy w budującą stronę. Współtworzymy podstawy pod międzynarodową sieć uzdrawiającego ekosystemu Pustyń świata według Prawa Pustyni (globalna odpowiedzialność za stan naszej planety). Mamy Prawo Dżungli, teraz czas na Prawo Pustyni.

Jest to projekt artystyczny i ekologiczny, który w swojej idei zahacza o sfery psychologii, aby honorować ludzką wrażliwość i wpływać pozytywnie na Wnętrze Człowieka.

Prawo Pustyni jest dla Ciebie, jeśli tęsknisz za ludźmi, którzy tak jak Ty czują swoją misję, są wrażliwi, autentyczni, tęsknią za prawdą, pięknem, za sobą. To miejsce na odkrywanie sztuki, na odkrywanie swojego potencjału, też na ukojenie. Pustynia sama działa, jeśli tylko pozwolimy sobie na jej wsparcie, na uniesienie, na otwarcie, na zrzucenie maski. Jest dla dojrzałych, ale też dla młodych poszukujących, dla osób, które cenią sobie piękno, prawdę, wrażliwość, sztukę na najwyższym poziomie, ale też są otwarci na nowe wrażliwości, na głos płynący z muzyki alternatywnej, dotykającej najczulszych strun istnienia. Jest dla ludzi, którzy szukają jakości, chcą dotykać prawdy, dla odważnych, nieposkromionych, rewolucyjnych serc.

Pustynia centrum budującej rewolucji. Pustynia jest potrzebna rewolucjonistom, ludziom, którzy nieustannie działają w imię dobra ludzi na ziemi, też samej ziemi. Pustynia ich oczyszcza podtrzymuje, koi i dodaje niesamowitego kopa do dalszych działań.

Tak, tam się wstaje z tym niesamowitym, rdzennym poczuciem sensu. Wierzymy głęboko, że emanujemy naszym Wnętrzem i zadbanie o siebie na początek, zbudowanie silnych fundamentów wewnętrznych, jest priorytetem, żeby chcieć wnieść więcej siebie dalej do świata.

Ponadczasowe, trwałe PRAWO PUSTYNI niesie się na kolejne pustynie świata, trip po pustyniach. W tych wyjątkowych czasach, PUSTYNIA NAS POŁĄCZYŁA. Fenomen.

Czy chcesz zostawić swój ślad? dobra ślad? Czy chcesz podzielić się swoją rewolucją ?

Czołowi Artyści polskiej sceny muzycznej

Galerie sztuki / wystawy / 

Fundacje / ekologia / psychologia

Mówcy / liderzy naszych czasów

Showroomy / wydawnictwa

Warsztaty / taniec / oddech

Artyści staną się głosem Pustyni, obdarowując ludzi niezapomnianym doświadczeniem, poprzez delektowanie się tym wszystkim co Pustynia dla nas ma.

Pustynia wzywa Ciebie:

To spotkanie Ciebie z Twoim Wnętrzem. W jednym miejscu ponadczasowi Artyści, ludzie wielcy swoim człowieczeństwem, z wielu artystycznych branży, Rewolucjoniści, którzy działają swoim sercem, w imię globalnych zmian na lepsze.

spotkanie Człowieka na Pustyni, jego wnętrze rozpakowane, jego maski zrzucone. Historia Człowieka na Pustyni, powrót wiary w Człowieka, kod życia.

WEWNĄTRZ

Zaczęło sie od kiedy codziennie, niezmiennie podejmuję inną decyzję niż tą, którą podjął mój tata rezygnując z życia. Codziennie niezmiennie wybieram by żyć.

Prawo Pustyni chciało się wyrazić. Stałam się głosem Pustyni, aby ona mogła Cię wziąć w całości. Ona Cię trzyma, obejmuje i jednocześnie podpiera (rodzaj żeński) abyś stanął w pełnej gotowości do dzieła, abyś się stawił, był nieustający, wytrwały w swoich dążeniach.

A teraz poczuj bo jest to doświadczenie fizyczne, zmysłowe, cielesne.

Prawo Pustyni – bezkres, cisza, jasność, ziemia pod stopami, gorący piach, głos wiatru, świst, melodia wydm, ostrość. Gorący dzień, lodowata noc – tu nie ma półśrodków, ogromne kontrasty wyraziste cienie, blask, światło, wyrysowany mocny kontur. Tutaj jest jeden warunek, Wszystko albo Nic, Ty wobec reszty świata, Ty i Twoja prawda. Idziesz na całość. Rzucasz się w jej ramiona w zaufaniu, jak ten wyjątkowy skok ze sceny w tłum. Wszystko na jedną kartę. Lodowate noce, upalne dnie. Liczysz na siebie. 

I odkrywasz że w Tobie jest wszystko czego Ci brakuje.

Reflektory. Ty jesteś punktem odniesienia, Pustynia tłem dla Ciebie, ona wydobywa Ciebie na światło. Twój głos niesie się daleko, szeroko, w każdą stronę niczym rockowe brzmienie.. Pustynia jest wytrwała, jak istoty na niej żyjące, jest stabilna, niezmienna, jakby w ciągłym oczekiwaniu na Ciebie.

Jestem w pełni świadoma, dlaczego się tym podzielę publicznie, choć ten temat najbardziej upychałam w swoim Wnętrzu. Właśnie ten obraz, ‘WRAK’, który rozpoczęłam malować po śmierci Taty, taki niedokończony odrzuciłam, zaniedbałam niszczyłam różnymi dziwnymi nieuszanowaniami. Był walnięty w kąt, dosłownie, był walnięty pod dom, żebym nie musiała go widzieć. Do głębi. 

Jednak stało się coś co pozwoliło mi na nowo się nim zająć, zatroszczyć, dokończyć, domalować, uszanować. O to jest On.

I w tym dniu, wyjątkowym publikuję ten obraz, tak już wszystko wszędzie krzyczy, abym postawiła sprawy jasno, abym podzieliła się najskrytszą, najtrudniejszą, ale też najprawdziwszą i najbardziej znaczącą historią, która stała się fundamentem, z którego wyrosło PRAWO PUSTYNI, fundamentem, którego długo nie mogłam odkryć dla swojego życia, dla mojej marki.

To odkrycie było tąpnięciem, wręcz olśnieniem, jakby dawno zagubiony skarb właśnie się odnalazł. Poruszenie i totalna pewność. To jest to. Tu jest sens. 

Przedwczoraj był dzień zdrowia psychicznego. 

Namalowałam obraz, który jest o moim Ojcu.  

I to czym się podzielę zapoczątkuje rewolucje w Prawie Pustyni. Bo wiem że tak się stanie. Bo wiem. 

Uznaję to za początek osadzenia w prawdzie, w tym czym Prawo Pustyni chce być na ten moment w dziejach.

 

– dlaczego się tak denerwuję, kiedy ktoś nie widzi życia? Kiedy sama czasem go nie widzę? Dlaczego się tak złoszczę, kiedy ktoś rezygnuje? Ten ruch wypływa z mojego rdzenia, z mojego fundamentu.

– skąd wypływa Prawo Pustyni? Skąd te codziennie decyzję – idziemy za sercem? 🔥

Z tego jedynego miejsca.

ŻE CODZIENNIE NIEZMIENNIE PODEJMUJĘ INNĄ DECYZJĘ NIŻ TĄ, KTÓRĄ PODJĄŁ MÓJ TATA, REZYGNUJĄC Z ŻYCIA. 

CODZIENNIE NIEZMIENNIE PODEJMUJĘ DECYZJĘ BY ŻYĆ.

– każdy krok, choć lęki chcą zawracać, każda rewolucja, każde pragnienie wiecej dobra w świecie. Każde każde każde marzenie płynie z tamtego miejsca. 

Decyzja, że staję się Głosem Prawa Pustyni, które właśnie jest o 

Człowieku, który wybiera życie, na całego, życie w pełni siebie, z ogromnym rdzennym skalistym sensem. 

I po ten sens na Pustynie, po to, żeby ona zrobiła wszystko co najważniejsze, aby Człowiek mógł dawać więcej więcej siebie prawdziwego światu, zostawiać w świecie pozytywne ślady, swojego unikatowego Wnętrza.

Prawo Pustyni powołuje do Życia.

Mówię do mężczyzn, jako artystka, aby działali, aby sercem wyznaczali kierunki. Aby powstali. Mówię do tych, którzy chcą  zostawić po sobie dobra ślad i mają ogromny wpływ, moja sztuka jest dla Rewolucjonistów, wrażliwych, którzy poniosą idee Prawa Pustyni.

Mówię do mężczyzn, tak jak do mojego Ojca nie zdążyłam powiedzieć. 

Czasem krzyczę przez Pustynię, 

– czuj nareszcie, pozwól czuć, odpuścić co niedorzeczne, pozwól się Pustyni poprowadzić, aby poczuć wolność, aby w ciele poczuć miejsce na nowe, bo na Pustyni stajesz się wyrazisty, tu nie ma półśrodków, półcieni. Liczysz się Ty. I w Tobie jest wszystko za czym tęsknisz. Zobacz swój cień, miej kontakt z całością siebie. To jest rozkosz, rozbieranie do nagiej Prawdy, tu jest życie w obliczu śmierci. Tu jest nieśmiertelność.

WRAK 90×120 olej na płótnie 2022

I choć można racjonalizować, przecież go nie było całe życie. Był. We mnie była nieustająca tęsknota za Tatą, od 2 latki po 25 latkę którą byłam, kiedy go po raz pierwszy po tylu latach spotkałam i po kolejnych dwóch latach znów straciłam.

Ten obraz wyraża więcej niż mogłabym powiedzieć. Jestem córką Marynarza Malarza. Teraz już wiem, dlaczego będąc w Sopocie na plaży zatrzymałam się przy drewnianej rzeźbie, która wpatrywała się w horyzont morza z napisem ‘ZA SZCZĘŚLIWY POWRÓT ‘. 

Prawo Pustyni. Być niczym Latarnia Morska, do której chce się płynąć, do tego światła, które nieustannie, bezpiecznie, stabilnie trwale świeci i wyznacza właściwy kierunek do prawdy, do domu, do serca, do szczęścia, do miłości, do życia.

Być drogą do domu po długiej nieobecności. 

I dziękuję za życie, dziękuję sobie, że po 30 latach zrozumiałam co mam zrobić z moją historią. Po co ona taka. Po Życie! I jaki to paradoks.

/Że wlaśnie Pustynia jest pamięcią o życiu, o Człowieku, o sensie samego ludzkiego istnienia i działania.

/Że W kontakcie z rozpadem, z przemijalnością stajesz w obliczu nieśmiertelności. Tu na prawdę nabiera wyrazu wszystko co zostaje uobecnione.

/Że Pustynia jest odżywcza, bo sięgasz do realnego źródła, które jako jedyne w pełni Cię zaspokaja, odŻywia, karmi.

Zegarek Omegi, który otrzymałam po moim ojcu, uruchomił mnie do tworzenia życia, do budowania marki, w której liczy się Człowiek, Nowa definicja Człowieka poprzez Powrót do Wnętrza, aby świadomie tworzyć to co na Zewnątrz. Na Pustyniach świata tworzyć najprawdziwsze ludzkie tożsamości, zrzeszając artystów budujących rewolucji w imię globalnych zmian na lepsze, aby tworzyć podstawy pod międzynarodową sieć uzdrawiającego ekosystemu Pustyń Świata (globalna odpowiedzialność za stan naszej Planety) #luksustonatura